NL

NL FR
Sluiten

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg.

Algemene Privacyverklaring

Laatst herzien op: 01/04/2024

Bij Spector vinden we jouw privacy heel belangrijk. Om van onze service te genieten, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze samenvatting van de Algemene Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met deze gegevens doen, en de juridische gronden waarop dit gebruik gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van je Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Filmobel NV, met maatschappelijke zetel te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0408.058.709 (hierna: “Spector”).

Deze samenvatting van de Algemene Privacyverklaring bevat je rechten en plichten ten aanzien van Spector en kan worden herwerkt of geüpdatet. We adviseren je om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we van jou?

 1. Gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website zonder registratie, zoals het IP-adres en jouw voorkeuren, de keuze van taal, keuze van regio of land, keuze van items in het winkelwagentje.
 2. Gegevens met betrekking tot jouw Spector-account: e-mailadres, wachtwoord, voor- en familienaam, voorkeuren, andere door jou opgegeven gegevens, gemaakte bestellingen, persoonlijke gebeurtenissen in de kalenderfunctionaliteit.
 3. Gegevens met betrekking tot de bestelling en levering van producten: voor- en familienaam, e-mailadres, adres, betalings- en facturatiegegevens.
 4. Gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief: voor- en familienaam, e-mailadres en inhoud van jouw communicatie.
 5. Gegevens met betrekking tot het gebruik van persoonlijke afbeeldingen en teksten.
 6. Gegevens met betrekking tot jouw voorkeuren aangaande het gebruik van cookies.

Voor welk doel verzamelen en verwerken we jouw Persoonsgegevens?

We verzamelen jouw Persoonsgegevens in de eerste plaats om de diensten van Spector (hierna "Spector-diensten") te kunnen aanbieden, alsook om jou de best mogelijke ervaring te verlenen op de Spector-website en -applicatie.

Wij verzamelen en verwerken jouw Persoonsgegevens daarnaast ook om jou op de hoogte te kunnen houden van nieuws, aanbiedingen en promoties van Spector

Welke wettelijke basis gebruiken we om jouw Persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Jouw (expliciete) toestemming;
 • Het gerechtvaardigd belang van Spector.

Wie heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens?

Jouw Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan andere partijen. Enkel een beperkt aantal medewerkers binnen Spector dat toegang tot jouw gegevens nodig heeft voor het aanleveren van onze diensten, zal daadwerkelijk toegang hebben tot jouw gegevens

Hoe lang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien je niet wenst dat jouw gegevens gedurende deze bewaartermijnen worden bijgehouden, kan je jouw recht op verwijdering toepassen.

Wat zijn jouw rechten ?

Voor elke verwerking van jouw Persoonsgegevens kan je de volgende rechten uitoefenen door een mail te sturen naar information.nl@spector.be:

 • Recht op inzage: je hebt het recht om een kopie op te vragen van jouw Persoonsgegevens die de onderneming bewaart en verwerkt;
 • Recht op rectificatie (aanpassing): je hebt het recht om jouw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct blijken te zijn;
 • Recht op bezwaar van verwerking: je kan ons op elk moment vragen om bijvoorbeeld de directe marketingcommunicatie stop te zetten;
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming: je hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): je hebt het recht om klacht neer te leggen indien je vermoedt dat jouw Persoonsgegevens niet correct worden behandeld door Spector.

Je kan ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging, afhankelijk van de wettelijke grond van verwerking en de wettelijke bewaartermijnen:

 • Recht op wissen: je mag aan de onderneming vragen om jouw Persoonsgegevens te wissen;
 • Recht op beperking van verwerking: je mag vragen om verwerkingen van jouw Persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op gegevensoverdracht: je hebt het recht om jouw persoonlijke data in een gestructureerd en machineleesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Meer informatie vind je in onze Algemene Privacyverklaring, hierna opgenomen.

Artikel 1 – Algemeen

Jouw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring is gemaakt om jou als bezoeker van de Spector-website of gebruiker van de Spector-diensten (hierna ook "je" of "jouw") te informeren over hoe we omgaan met jouw Persoonsgegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna "Persoonsgegevens"), en hoe je deze gegevens kan controleren. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, aangezien deze jouw rechten en plichten ten opzichte van Spector bevat.

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden geüpdatet. De datum waarop deze Privacy Policy laatst werd herzien, staat vermeld aan het begin van dit document.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens is Filmobel NV (hierna ´Spector´), met maatschappelijke zetel te Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0408.058.709.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Spector handelt in overeenstemming met:
i. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens; en/of
ii. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.
Deze privacyverklaring is ondermeer van toepassing op het gebruik van jouw Persoonsgegevens in het kader van onze Spector-diensten, te weten de dienstverlening gerelateerd aan het bezoek aan de Spector-website, het beheren van je persoonlijke afbeeldingen en het bestellen van Spector-producten.

Je bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen je echter mogelijk niet de gewenste dienstverlening aanbieden als je ervoor kiest deze Persoonsgegevens niet met ons te delen.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je met ons deelt:

DataDetailsContext
Categorie 1:
Gegevens met betrekking tot jouw gebruik van de website zonder registratie
Jouw IP-adres, voorkeuren zoals land, regio, items in winkelmandjeDoor de website te bezoeken en de Spector-diensten te gebruiken zonder dat je een account aanmaakt
Categorie 2:
Gegevens met betrekking tot jouw Spector-account
Jouw e-mailadres, wachtwoord, je voor- en achternaam, voorkeuren, andere door jou opgegeven gegevens, geplaatste bestelling(en) en persoonlijke gebeurtenissen in de kalender- functionaliteitDoor een Spector-account aan te maken en bijkomende informatie in te vullen
Categorie 3:
Gegevens met betrekking tot de bestelling en levering van producten
Jouw voor- en achternaam, (e-mail)adres, betalings- en facturatiegegevens.Door een bestelling te plaatsen op de website
Categorie 4:
Gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief, jouw contact en/of communicatie met ons via de Spector-website
Jouw voor- en achternaam, e-mailadres en inhoud van jouw communicatie Door contact met ons op te nemen via het contactformulier. Door je in te schrijven op de Spector- nieuwsbrief.
Categorie 5:
Gegevens met betrekking tot het gebruik van afbeeldingen en teksten
Persoonlijke afbeeldingen en tekstenDoor het uploaden van jouw eigen afbeeldingen en teksten in jouw Spector-account
Categorie 6:
Gegevens verzameld op basis van cookies op de Spector-website
Voorkeuren inzake cookiesDoor het bezoeken van de Spector-website of het aanvaarden van optionele cookies, en in voorkomend geval door jouw voorkeuren bij het gebruik van cookies op de Spector-website aan te geven..

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

Spector verzamelt en verwerkt jouw gegevens in de eerste plaats om jou de Spector-website en de bijhorende diensten te kunnen aanbieden.

3.1. Algemene doeleinden:

RechtsgrondDoeleinde
Categorie 1:
Gerechtvaardigd belang
Om onze website te verbeteren met als doel de door jou ingestelde voorkeuren te kunnen onthouden.
Categorie 2:
Uitvoering van de overeenkomst of Expliciete toestemming
Om de dienstverlening van Spector met betrekking tot jouw account te kunnen aanbieden.
Categorie 3:
Uitvoering van de overeenkomst
Om de dienstverlening van Spector met betrekking tot de door jou gemaakte bestelling te kunnen aanbieden.
Categorie 4:
Toestemming
Om een antwoord te kunnen bieden op jouw vragen aan Spector.
Om jou op de hoogte te kunnen houden van nieuws, acties en promoties van Spector. Dit op basis van de gegevens die je actief achterlaat op de Spector-website
Categorie 5:
Uitvoering van de overeenkomst
Om de dienstverlening van Spector met betrekking tot jouw account en jouw bestellingen te kunnen aanbieden en te optimaliseren.
Categorie 6:
Gerechtvaardigd belang of Expliciete toestemming
Om jouw voorkeuren te kunnen onthouden bij een bezoek aan onze website

3.2. Direct marketing:

Indien Spector jouw Persoonsgegevens verkregen heeft in het kader van de verkoop van Spector-producten of het leveren van Spector-diensten, kan Spector jouw contactgegevens gebruiken om je promotioneel materiaal te sturen met betrekking tot gelijkaardige producten en/of diensten. Dit op grond van het gerechtvaardigd belang van Spector. Overig promotioneel materiaal zal jou enkel worden toegezonden wanneer je daarvoor jouw voorafgaande toestemming gegeven hebt.

Indien Spector jouw Persoonsgegevens niet verkregen heeft in het kader van de verkoop van Spector-producten of het leveren van Spector-diensten, dan kan Spector jouw contactgegevens enkel gebruiken voor promotionele doeleinden wanneer je daarvoor jouw voorafgaande toestemming gegeven hebt.

Spector kan eveneens sommige van jouw Persoonsgegevens doorgeven aan haar verwerkers voor directe marketingdoeleinden betreffende Spector en haar Spector-producten en/of Spector-diensten.

Je kan je op elk moment, gratis en zonder motivatie verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van een promotionele e-mail of door het sturen van een e-mail naar information.nl@spector.be

3.3. Overdracht naar derde partijen

Spector zal je Persoonsgegevens nooit doorgeven aan derde partijen zonder je toestemming, . Voor de ontwikkeling, het onderhoud en de diensten gerelateerd aan het gebruik van de Spector-website en de Spector-diensten, kunnen wij echter beroep doen op derde partijen die optreden als verwerkers. In deze hoedanigheid hebben deze derde partijen dan ook toegang tot jouw Persoonsgegevens. Deze derde partijen zijn meer concreet:
- Vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Spector voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen);
- Derden in het kader van het beheer van je dossier (zoals software- en cloudleveranciers, financiële partners, leveranciers of elke andere derde die een rol speelt bij jouw dossier). Een actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail.
- Ondernemingen met wie Spector een samenwerking is aangegaan, zoals een partnernetwerk voor waardebonnen of een recensieplatform.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze derde partijen, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring, en wij garanderen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot jouw Persoonsgegevens worden nageleefd.

Verder zullen wij jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. We hebben dan ook alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik van jouw Persoonsgegevens te verhinderen.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Spector´s activiteiten, of in het geval Spector in faling zou worden gesteld, kunnen jouw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Spector zal je echter op voorhand inlichten over het feit dat het jouw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.4. Wettelijke vereisten:

Het kan voorkomen dat Spector jouw persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel, of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. Spector zal in redelijkheid pogen jou hier op voorhand over te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zolang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen jou en Spector.
Je hebt op elk moment de mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de Spector-diensten en/of jouw account op de Spector-website te verwijderen.

Indien je je account verwijdert, zal je de keuze krijgen om enige gegevens op te slaan, ofwel te verwijderen. Indien je jouw gegevens wenst te verwijderen, betekent dit dat je je recht op verwijdering toepast.
Indien je je recht op verwijdering niet toepast, zullen jouw Persoonsgegevens gedurende de volgende perioden bewaard worden:

- Categorie 1: De Persoonsgegevens uit categorie 1 worden door Spector bewaard gedurende de duur van jouw bezoek aan de website, en mogelijks nog 24 uur.
- Categorie 2: De Persoonsgegevens uit categorie 2 worden door Spector bewaard gedurende de duur van de klantenrelatie, en worden verwijderd 2 jaar na de beëindiging van de klantenrelatie, bij het verwijderen van het account.
- Categorie 3: De Persoonsgegevens uit categorie 3 worden door Spector bewaard gedurende de duur van de klantenrelatie, en worden verwijderd 2 jaar na de laatste bestelling die je bij Spector plaatste.
- Categorie 4: De Persoonsgegevens uit categorie 4 worden door Spector bewaard gedurende de duur van de klantenrelatie, en worden verwijderd 2 jaar na de laatste communicatie met jou.
- Categorie 5: Wanneer de Persoonsgegevens uit categorie 5 deel uitmaken van een product dat door jou besteld werd, dan worden deze door jou geüploade Persoonsgegevens door Spector bewaard gedurende 60 dagen na jouw bestelling van het desbetreffende product, ongeacht het feit of je al dan niet een account hebt op onze website.
Wanneer de Persoonsgegevens uit categorie 5 door jou werden geüpload op de Spector-website, maar je nog niet overgegaan bent tot het bestellen van een product, dan hangt de bewaartermijn af van het feit of je een account hebt op onze website of niet:

 • Indien je een account hebt op onze website worden deze Persoonsgegevens door Spector bewaard gedurende 2 jaar, indien je jouw product op onze website hebt bewaard. Deze bewaartermijn wordt met 2 jaar verlengd na het plaatsen van een nieuwe bestelling.
 • Indien je deze Persoonsgegevens uploadde zonder een account aan te maken, worden deze Persoonsgegevens door Spector bewaard gedurende 90 dagen.

- Categorie 6: De cookies worden bewaard volgens hetgeen wordt bepaald in onze Cookie Policy. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden onder artikel 7 van deze privacyverklaring.

Artikel 5 – JOUW RECHTEN

5.1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van jouw Persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen.
Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw Persoonsgegevens aan te passen. Daarnaast kan je de informatie gekoppeld aan je account op de Spector-website op ieder ogenblik zelf wijzigen.
Je kan eveneens verzoeken dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien je denkt dat jouw Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn.
Bijkomend heb je het recht om Spector te verzoeken jouw gegevens te verwijderen, voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.
Wel kan het zijn dat, indien je weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien je ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Spector-diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens wanneer je ernstige en rechtmatige redenen hebt om dit te doen.

Hoewel Spector jouw Persoonsgegevens niet zal gebruiken voor directe marketingdoeleinden zonder voorafgaande toestemming, heb je eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal niet om een specifieke motivering worden verzocht.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Je beschikt over het recht om jouw voorafgaande toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in te trekken, ook al was de verwerking van jouw Persoonsgegevens op jouw toestemming gebaseerd.

5.6. Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op jou, of een aanzienlijke invloed op jou hebben.

5.7. Uitoefening van je rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van jouw identiteitskaart als bijlage,
via e-mail naar information.nl@spector.be

of via de post naar:

Filmobel NV
Ter attentie van de Data Protection Officer
DA 852-809-8 Postbus 4
9230 Wetteren

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit; dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder Spector valt:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
Email: contact@apd-gba.bew
Dit sluit de mogelijkheid tot een vordering bij een burgerlijke rechtbank niet uit. Indien je afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kan je eveneens een klacht indienen bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan een lijst van nationale toezichthoudende autoriteiten binnen de EU terugvinden op de volgende webpagina: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief als organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. In het geval dat dit echter wel zou voorvallen en het jouw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Spector je informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Spector voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde omgeving voor het gebruik van de Spector-website en onze Spector-diensten. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.
In geen geval kan Spector aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Daarnaast draag je zelf de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid wanneer je gebruik maakt van de Spector-website of onze Spector-diensten. Bijvoorbeeld: door alle niet-toegestane toegang tot de Spector-diensten in jouw naam te vermijden. Jij alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de Spector-website of onze Spector-diensten op jouw apparaten, jouw IP-adres en identificatiegegevens, alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Cookies

7.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Spector en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Spector gelezen worden.

7.2 Waarom gebruikt Spector cookies

De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt of gebruikt, en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Cookies helpen Spector bijvoorbeeld om jouw bezoek aan de website te vergemakkelijken, zoals technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, …), of om je meer relevante Spector-diensten en aanbiedingen te tonen.

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit artikel geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die Spector gebruikt, met inbegrip van hun doel.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke Spector-diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn.

7.3 Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. In ons coockiebeleid geven we een algemene beschrijving van de soorten cookies die mogelijks op de website van Spector worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van deze verschillende cookies.
Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we je graag door naar ons Cookiebeleid.

7.4 Jouw toestemming

Bij jouw eerste bezoek aan onze website zal je gevraagd worden om de cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming ga je akkoord met de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

Artikel 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.
De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Privacyverklaring.